Vrhy

V dohľadnej dobe nie je plánovaný žiaden vrh.

Odchované vrhy

2017 Vegas x Aba

*11.6.2017
otec: Vegas (Levíček)
matka: Aba (Vavrúš)
1 pes, 2 sučky